• Helaas is de fietstour gecanceld. Hopelijk dat we het in 2024 weer kunnen organiseren.
LIONS Fietstour

Reglement

Door inschrijving voor c.q. deelname aan de Lions Fietstoertocht verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement en verbindt hij zich dit reglement in alle opzichten stipt na te leven:
 

- Deelname staat alleen open voor geregistreerde deelnemers. Ondertekening van de presentielijst is verplicht. Daarbij ontvangt de deelnemer een nummer dat zichtbaar gedragen moet worden.
 

- De deelnemer verklaart dat hij/zij voldoende gezond en voldoende getraind is om deze tocht te volbrengen in een tempo van gemiddeld tenminste 22 of 28 km/uur (afhankelijk van keuze tempogroep).
 

- Deelname is slechts mogelijk met een goed functionerende racefiets.
 

- De Lions Fietstoertocht is geen wedstrijd maar een sportieve, toeristischeprestatietocht.
 

- Deelnemers gedragen zich volgens de regels van goed fatsoen en met respect voor andere deelnemers, weggebruikers en het milieu.


- Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. Deelnemers zijn zich bewust van de risico's welke deelname met zich mee kan brengen. Zij waken voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van andere deelnemers en weggebruikers en zullen zich houden aan alle verkeersregels.
 

- Het dragen van een valhelm is verplicht. Een fietspomp aan de fiets is niet toegestaan.
 

- Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de motards, mechaniciens, medische begeleiding en de organisatie stipt op te volgen.
 

- De organisatie is tegenover deelnemers en derden niet aansprakelijk voor ongevallen, materiële of immateriële schade en letselschade, waaronder schade voor overlijden, dit alles behoudens opzet of grove schuld.
 

- De tocht kan worden afgelast. Dit gebeurt in principe alleen in geval de veiligheid en gezondheid niet kan worden gegarandeerd.

 

De organisatie Lions Beek - Geulmond